Målgrupp

Aramia Omsorg i Sjogerstad vänder sig till vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom.

Alla platser har tillstånd för kort- och långtidsboende.


Läs mer

Behandling

Aramia arbetar med social rehabilitering. Omvårdnad och rehabilitering baseras på miljöterapeutisk och kognitiv grund.
Syftet med insatserna är att stödja och träna individen att, utifrån egna förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt, leva ett liv som andra.


Läs mer

Placering

Handläggaren tar kontakt med Aramias verksamhetschef eller föreståndare för överenskommelse om tid för besök på Sjogerstad. Vid besöket för vi en dialog med både brukaren och handläggaren som syftar till att ge underlag för att bedöma om Aramia Omsorg, Sjogerstad är rätt placering.

Läs mer

Välkommen till Aramia Omsorg