Målgrupp

Aramia Omsorg i Sjogerstad vänder sig till vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom.

Alla platser har tillstånd för långtidsboende.


Läs mer

Behandling

Aramia arbetar med social rehabilitering. Omvårdnad och rehabilitering baseras på miljöterapeutisk och kognitiv grund.
Syftet med insatserna är att stödja och träna individen att, utifrån egna förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt, leva ett liv som andra.


Läs mer

Placering

Handläggaren tar kontakt med Aramias verksamhetschef eller föreståndare för överenskommelse om tid för besök på Sjogerstad. Vid besöket för vi en dialog med både brukaren och handläggaren som syftar till att ge underlag för att bedöma om Aramia Omsorg, Sjogerstad är rätt placering.

Läs mer
 
Aramia Omsorg har ett nystartat korttidsboende enligt SoL 7.1.3  i Skultorp.
Boendet har tre platser varav två platser är lediga.

Verksamhetens lokaler består av tre lägenheter i samma fastighet. Två av lägenheterna omfattar två rum med kök och en av lägenheterna tre rum och kök. Varje lägenhet har  badrum och utrustning för tvätt. Personal använder ett av rummen i lägenheten med tre rum.

Verksamhetens innehåll

Vistelsen i vårt boende på Kyrkvägen ska ge trygghet och meningsfullhet, den enskildes självbestämmande och integritet respekteras, insatserna är individanpassade.

Syftet med verksamheten är att erbjuda den enskilde återhämtning efter en sjukdomsperiod för att senare kunna flytta tillbaka till sin hemmiljö.

Den enskilde ska ges möjlighet till inflytande över sin situation genom att synliggöra individens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar.

Varje boende hos Aramia får en kontaktperson.

Skultorp ligger i ett samhälle med vacker natur runt knutarna, det finns många olika aktiviteter och upplevelser runt om i bygden ex. bowling ,bad, fiske, naturstråk, fotboll, bibliotek , kulturella platser.

I dom gemensamma utrymmena i verksamheten finns tillgång till att måla, pyssla, spela spel, eller andra aktiviteter som dom boende hos Aramia önskar och har intresse av.

Vid frågor hör av er till verksamhetschef.

Välkommen till Aramia Omsorg