Gemensam värdegrund

På Aramia Omsorg arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som innebär att varje person är unik och att alla människor har lika värde.

Aramia har tillstånd för Bostad med särskild service ( långtid) enligt SoL och LSS.

Ramavtal

Vi har ramavtal med Göteborg och Mölndal.

 
Respekt, Ärlighet, Öppenhet

Att möta varje individ med respekt, öppenhet och ärlighet är en självklarhet för oss på Aramia Omsorg. Vi arbetar för att Du som boende och kund ska känna trygghet och tillit till oss. Den enskilde ska ges möjlighet till inflytande över sin situation genom att synliggöra individens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar.