Gemensam värdegrund

På Aramia Omsorg arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som innebär att varje person är unik och att alla människor har lika värde.

Vi har tillstånd för korttidsplatser och långtidsboende.

Ramavtal

Aramia Omsorg tecknar ramavtal med städer och kommuner avseende längre placeringar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 
Respekt, Ärlighet, Öppenhet

Att möta varje individ med respekt, öppenhet och ärlighet är en självklarhet för oss på Aramia Omsorg. Vi arbetar för att Du som boende och kund ska känna trygghet och tillit till oss. Den enskilde ska ges möjlighet till inflytande över sin situation genom att synliggöra individens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar.