Placeringar

Placering/ inskrivningsförfarande

Inför en eventuell inskrivning gör de boende och dennes handläggare ett besök på Aramia. Besöket är viktigt för att ni ska få en egen känsla och bild av boendet. Vid besöket för vi en dialog som dels syftar till att ge er underlag för att bedöma om Aramia Omsorg är rätt placering och dels ger oss underlag för att avgöra på vilket sätt vi kan tillgodose den boendes förväntningar och behov.

Vid behov hämtar vi den boende inför resan till Aramia.

Referenser

Vid referenser, kontakta verksamhetschef.

Aramia Omsorg

#

Ann-Marie Samuelsson

Verksamhetschef/
Föreståndare
Tel: 0707-763 138
ann-marie.samuelsson@aramia.se

 

#

Anette Ekman

Bitr. Verksamhetschef/
Kvalitetsansvarig
Tel: 0708-253 111
anette.ekman@aramia.se