Placeringar

Placering/ inskrivningsförfarande

Inför en eventuell inskrivning gör de boende och dennes handläggare ett besök på Sjogerstad. Besöket är viktigt för att ni ska få en egen känsla och bild av Sjogerstad. Vid besöket för vi en dialog som dels syftar till att ge er underlag för att bedöma om Aramia Omsorg, Sjogerstad är rätt placering och dels ger oss underlag för att avgöra på vilket sätt vi kan tillgodose den boendes förväntningar och behov.

Vid behov hämtar vi den boende inför resan till Sjogerstad.

Referenser

Vid referenser, kontakta verksamhetschef eller föreståndare.

Aramia Omsorg

#

Marie Wikström

Verksamhetschef
Tel: 0707-763138
marie.wikstrom@aramia.se

 

#

Anette Ekman

Bitr. Verksamhetschef
Tel: 0708-253111
anette.ekman@aramia.se